DEPREM RİSK ANALIZI - YAPI TEST MERKEZİ

DEPREM RİSK ANALIZI - YAPI TEST MERKEZİ

 

DEPREM RİSK ANALİZİ - YAPI GÜVENLİK TESTİ İÇİN

HAZIRLAMANIZ GEREKEN BELGELER

İlgili Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak binanıza ait statik ve/veya mimari proje temin edilir;

  • İlgili Belediye’de binanıza ait proje bulunamadığı takdirde binanızın taşıyıcı sistem rölöve projesi tarafımızdan hazırlanacaktır.

  • Bakanlık Lisanslı Kuruluşu GRUP TEKEL Mühendisliğe Başvuru Dilekçesi

  • Tapu Fotokopisi (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz (İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu)

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No)

  • Tapudan Kat Maliklerini ve Arsa oranlarını belirten Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge