Hakkımızda

Hakkımızda

GRUPTEKEL Dr. İnşaat Y. Müh. Hüseyin TEKEL’in yönetiminde yapıların deprem analizi, güçlendirilmesi, kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapıların tespiti konusundaki deneyimli kadrosu ile yapılarınızı muayene eder, hastalığının teşhisini kor, hastalıklı yapılarınızın sağlığına kavuşması için reçetesini yazar, tedavisini uygular.
 


NELER YAPARIZ


GRUP TEKEL
Adana, Dinar, Erzincan, İzmit ve Van Deprem çalışmalarından dolayı, önemli bir birikime sahiptir. Bu birikimi hizmetinize sunarak, Bayındırlı Bakanlığının "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 esaslarına uygun olarak yapılarınızın;

Hasar tespitini projelerini inceleyerek ön değerlendirmesini yapar.
Projesi olmayan yapıların mimari ve taşıyıcı sistem rölevesini çıkarır.
Yapınızın, mevcut demir durumunu tespit eder, projesi ile uygunluğunu kontrol eder.
Betondan örnekler alır, laboratuar deneylerini yaptırı; ayrıca beton çekici ile ölçümler yapar, deney ve test çekici sonuçlarını birlikte değerlendirir.
Gerekiyorsa zemin etüdü yaptırır sonuçları değerlendirir, gerekli önlemleri tespit eder.
Yapınızın deprem performans hesaplarını yapar, yapının kendisinin, kolon, kiriş, perde ve temel gibi tüm taşıyıcı elemanlarının deprem dayanımını tespit eder, alınması gereken önlemleri belirler. Güçlendirme projelerini hazırlar.
Çeşitli güçlendirme teknikleri karşılaştırılarak, en güvenilir, kolayca uygulanabilir ve ekonomik olanını tavsiye eder.
Projelerin uygulanabilmesi ve binanın güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan maliyetleri hesaplar.
Kendi hazırladığı veya hazırlatılmış olan deprem güçlendirme projelerinin uygulamasını yapar.
Teknik çalışmalarda Bayındırlık Bakanlığının ilgili esasları uygulanır, tutanaklar tutulur ve raporları tanzim edilir.
Bütün faaliyetlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının onayını alır.
Danışma ücreti almaz, diğer faaliyetlerinin ücretini, talep merci ile uzlaşarak tespit eder, kalite farkının takdir edilmesini bekler.
GRUPTEKEL, Bayındırlık Bakanlığı'nın PM (Proje Müşavirlik) belgesi ile son deprem yönetmenliği Uygulamalı Eğitim kursu Belgesi'ne sahiptir.
gruptekel@gmail.com veya www.gruptekel.com elektronik posta adreslerine baş vurulduğunda, deprem, yapı analizi, güçlendirme ve benzeri konulardaki sorularınız, telepleriniz ücretsiz cevaplandırılır.
6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamında riskli yapıları inceler, raporlamasını yapar, hak sahiplerine yardımcı olur yeni yapım için teklifte bulunur.