KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANI TEKEL KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANI TEKEL KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANI TEKEL KENTSEL DÖNÜŞÜM

FIRMAMIZ BAŞKENTTE BU KONUDA YETKİLENDİRİLMİŞ 3. KURULUŞTUR

REFERANS LİSTEMİZDEN DE GÖREBİLCEĞİNİZ ÜZERE ANKARA İLİMİZDE EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN ÖZEL FİRMA OLMA ÜNVANINADA SAHİPTİR

 

Kentsel Dönüşümü İLK ADIMI…

Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanabilmeniz için Apartman, Site veya Yapı Adasındaki Tüm Binalarınız için Bakanlık Lisanslı Kuruluşlarına başvuruda bulunarak Binalarınız için Deprem Risk Raporu almanız yeterli. Deprem Risk Raporu sonucuna göre deprem riskli, hasarlı, ekonomik ömrünü tamamlamış binalarınızı Kentsel Dönüşüm Kanunu ile kendi insiyatif ve talebiniz doğrultusunda; Başka Yerleşim Bölgelerine Kaydırılma Korkusu Yaşamadan şuan evlerinizin bulunduğu alanda yenileyebilirsiniz. Deprem Risk raporu için uzman ekip – ekipman ve uluslar arası tecrübeye sahip Bakanlık Lisanslı Kuruluşu  Şirketimiz TEKEL Mühendislik’ e 1 binadan 1 kişinin tapusu ile başvuruda bulunulması yeterli

TEKEL KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ 
HİZMET VERDİĞİMİZ BÖLGE OFİSLERİ ve HİZMET NOKTALARI
 
İç Anadolı Bölgesinde ANKARA merkez Kırıkkale Şube olmak üzere tamamında hizmet veriyoruz. Ayrıca özel projeleriniz, Riskli Alan Oluşturma, birden fazla binayı kentsel dönüşümden yararlandırma ve benzeri işleriniz için Türkiye’ nin her yerinde hizmet veriyoruz.
 
 

KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİMİZ

  • Binanızın Kentsel Dönüşüme girmesi için Deprem Risk Raporunun (Riskli Yapı Tespit Raporunun) hazırlanması.


  • Bilgi amaçlı Bina Deprem Testinin yapılması ve Deprem Dayanıklılık Raporunun hazırlanması


  • Kentsel Dönüşüm Kredinizin Banka Genel Müd. en kısa sürede çıkarılması


  • Bina Ortak Karar Protokolünün hazırlanması; anlaşamama durumunda 1/3 Azınlık Hisselerinin Bakanlıktan Satışının yapılması


  • Kentsel Dönüşüm Riskli Alan oluşturulması ve gerekli İmar Tadilatlarının yapılması,


  • TEKEL INŞAAT TARAFINDAN Kentsel Dönüşüm Sistemi ile BİNANIZIN Yeniden inşaatının yapılması,


  • Yeni Yapılacak Bina Projelerinin çizilmesi ve ilgili ruhsatların alınması,


  • Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmetinin verilmesi, 


 

 

12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

TEKEL KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak kendi evinizi, binanızı, sitenizi, yapı adanızı, mahallenizi;
Başka Bölgeye kaydırılma Korkusu Yaşamadan kendi talebiniz, insiyatifiniz ile kentsel dönüşüm
kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan
Kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizlere 12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ile basitçe
özetledik.

1. BU sürecin tamamında TEKEL KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak Çözüm Ortaklarımız ile sizlere hizmet vermekteyiz.Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.

2. Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz (
Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz ( İskanınız) yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus
 cüzdanı fotokopisi, Tapu Müd. den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı TEKEL Mühendislik’ e başvuru yapılır.

3. BAKANLIK Lisanslı Kuruluşu TEKEL Mühendislik’ in binanızda yapacağı teknik
inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.

4. Hazırlanan Deprem Risk Raporu Bakanlık Lisanslı Kuruluşu TEKEL Mühendislik
tarafından bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur. Örnek Dilekçe

5.  Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor
 sonucu binanız riskli ise Bakanlık Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne 
Riskli Yapı şerhini koyar. (Alım-Satım Yapılabilir-Bilgilendirme şerhidir.)

6. İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının
 size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkınız var.)
 Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en
 az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. (Binayı
 nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.)

7. Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel 
Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. Örnek Dilekçe (2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız Bakanlıkça yıkılacaktır.)

8. Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için bir müteahhit şirket bulunur.  Tüm Belediye Projeleri TEKEL KENTSEL DÖNÜŞÜM tarafından hazırlanır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.

9. Binanızın yeniden inşaatı veya takviye - güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara  Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira yada yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz.)

10. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur (18 ay / Aylık 735TL ile sınırlı)

11. Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile
 seçeceği müteahhit-inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır. (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir.)

12. Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.